Folktravel ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย Webboard

ท่องเที่ยวเมืองไทย => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 07, 2009, 07:41:38 pmหัวข้อ: งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2552
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 07, 2009, 07:41:38 pm
วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2552
ณ อุทยานหิ่งห้อย ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ
     อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


สัมผัสความมหัศจรรย์...หิ่งห้อยนับล้นตัวเปล่งแสงระยิบระยับ...งดงามราวภาพฝัน
ตื่นตากับฝูงเหยี่ยวแดงร่อนถลาเหนือน่านฟ้า ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ขจี ผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงาน "คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี" หรือ Firefly Walking Street ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ติดอันดับต้น ๆ ของโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย นกเหยี่ยวแดงคอขาว ปู ปลา กุ้ง หอย แหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำทะเล รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำทะเล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดการตัดไม้ทำลายป่า ป้องกันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน สร้างรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนโดยรอบในรูป แบบวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางด้านการประมง ของที่ระลึก สินค้า OTOP เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทาง ถนนสายสุขุมวิทช่วงรอยต่อจังหวัดจันทบุรี ? ตราด

กิจกรรมประกอบด้วย
- การสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน
- เดินชมและศึกษา "ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุด" แห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่
- การออกร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ของชาวประมงพื้นบ้านที่นำสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หามาได้จากแหล่งอาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเวฬุ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล มื้อละ 100 บาท ต่อคน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ตำบล
- การแสดงของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ การแสดงศิลปินพื้นบ้าน
- การเดินชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน บนถนนลาดยางยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร และสะพานไม้ยาว 1,200 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9245 3509
www.weluwetland.net
www.chanthaburi.go.th/tour/tour/calendar.htm

ทั้งนี้มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมที่พักแบบกระโจมและเต็นท์  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08 6337 1306